Technológie

1. Pranie, sušenie a žehlenie sa uskutočňuje prostredníctvom modernej a ekologicky pracujúcej technológie.

2. Všetky stroje sú nové, technicky a odborne udržiavané.

3. Energia pre sušiace a žehliace stroje sa získava spaľovaním skvapalneného plynu propán ( výrazne ekologické hľadisko).

4. V procese prania používame moderné ekologické pracie prípravky s vysokou účinnosťou.